Őseink előttünk járnak!! Előadások, bemutatók a magyar őstörténetről

Őstörténeti bemutatók és előadások a valódi, eddig eltitkolt történelemről, A MAGYAR SZENT KORONA ÉRTÉKREND

 

 

fegyverek_kis.jpg

 

"..nagy Magyarország széjjeltépve,

de élnek még a magyarok

Versailles-Trianon nem volt béke

csupán vak bosszú aratott..."

 

Kérjük, amennyiben egyetért a magyarság identitástudatának megteremtésével, megőrzésével, valamint a határon túli magyarokkal való testvéri kapcsolatok ápolásával adója 1 %-ával támogassa egyesületünket. Köszönjük.

Adószámunk:  18536766-1-08

 

                        Míly végtelen a múltnak kútja....!! 

..meríthet belőle aki akar. Minden, de minden, ami velünk ezután történhet már megtörtént egyszer. Máshol, más formában, de ugyanazon morális és egyéb indíttatásból. Az emberi cselekedetek mozgató rugói, a világot rendező elv kiismerhetetlen szándékai, a természet törvényei évezredek alatt sem változnak. Aki tehát ismeri a saját történelmét, az le is tudja vonni a múltban elkövetett hibák, tévedések és a szükségszerűségből, esetleg ártó szándékból, vagy kapzsiságból ekövetett cselekedetek tanulságait. Amiképpen dicső elődeink cselekedeteiben rejlő útmutatást is meg kell szívlelnünk. Egyesületünk jelmondata -"Őseink előttünk járnak"- ennek jegyében fogant. Ma amikor országként Európa sereghajtói vagyunk, nemzetként a széthullás küszöbén állunk, etnikumként pedig egyre fogyunk különösen fontos megismerni a múltunkban rejlő tanulságokat.Van miből meríteni! Nem véletlenül neveztek minket őstörténetünk egy korszakában a "tudás népének". Az évezredek távolában kialakult egységes, zárt, fantasztikus kifejező és megjelenítő erővel bíró nyelvünk, csodálatos zenei világunk, a régészeti leletek alapján egyre inkább bizonyítható fölöttébb előkelő származásunk mind mind azt bizonyítják: jobb  sorsra érdemes nép vagyunk. Igen ám, de ezt a sorsot végre a saját kezünkbe kellene venni, nem másokat utánozni, követni, kiszolgálni, ahogy vezetőink tették  az utóbbi évtizedekben, évszázadokban és sajnos teszik ma is!!

Mi történt hát velünk? (Ezt a kérdést teszi fel Nemeskürti István is egyik művében) A válasz valójában egyszerű: nemzeti sajátosságaink tudatos rombolása, az idegen érdekek egyre fokozottabb kiszolgálása saját hazaáruló honfitársaink által, a történelem meghamisítása oda vezettek, hogy mára egy identitásától megfosztott, fogyasztóvá silányított embertömeg támolyog jobbra-balra, aszerint, hogy a globális pénzhatalmak (és saját) érdekeiket képviselő pártok éppen mit akarnak "beadni" neki. A magyarság számára idegen, pénzközpontú kultúra ránkerőltetése, különböző privilegizált népcsoportok kötelező tisztelete, a másság, a deviancia, időnként a perverziók beemelése a közerkölcsbe: mind-mind elképesztő tudatrombolást végeztek népünkben. Itt az ideje, hogy felébredjünk és oda nyúljunk vissza, ahonnan tudunk erkölcsi tartást, erőt, hitet meríteni: A magyarság őstörténetéhez. E célból jött létre Mosonmagyaróváron a Tengri  Íjász és Hagyományőrző Egyesület. Nálunk nem találkozhatsz Vad angyal-ról, X Faktor-ról, Való világ-ról, ostoba és abszolúte műveletlen villalakókról szóló beszélgetésekkel, mert mélyen elítéljük a magyar kultúrától idegen, ránk kényszerített zagyvaságokat!

1998-ban alakultunk meg  a már eddig is összejövögető emberekből, először csak az íjászkodás apropójából, de nagyon hamar felmerült az igény egy átfogóbb tevékenység, a hagyományőrzés iránt, melynek az íjászat csak egy része. Publikációk, régészeti leletek, a kapcsolódó tudományágak eredményei alapján megpróbáltuk megismerni és megismertetni őseink életét, a népvándorlás, honszerzés időszakát, fegyverzetét, harcmodorát, kultikus, táplálkozási, temetkezési szokásait. Nagyon fontos elemei a kutatásoknak a különböző, máig viták kereszttüzében álló, egymásnak ellentmondó származáselméletek. Elsődleges szempont volt (és mai is az)számunkra, hogy állásfoglalásaink, publikációink tudományos igényű és megfelelő tárgyi anyagokkal, leletekkel alátámasztott megnyilvánulások legyenek.

Ennek a megalkuvást nem ismerő, a harsány, divatos elméleteket elvető hozzáállásnak köszönhetjük a régióban a hagyományőrzés terén betöltött  vezető szerepünket.

2004-től közhasznúként folytatjuk tevékenységünket, mely az idők folyamán szerteágazóbb lett:

1. Hagyományőrzés: A magyarság valódi származásának megismertetése, népünk igencsak megcsappant identitástudatának felébresztése. Előadások, bemutatók, vetélkedők segítségével jelenítjük meg őseink származáselméleteit, vándorlását, honszerzését, harcmodorát, kultikus és egyéb szokásait.

2. Környezetvédelem: A globalizáció előidézőinek és haszonélvezőinek természetkirabló- és pusztító tevékenységét megfékezendő, megpróbáljuk a fiatalok ezzel kapcsolatos szemléletét pozitív irányban befolyásolni, környezettudatos magatartásra nevelve őket. www.szigetkoztabor.hupont.hu

Rendszeres hulladékgyűjtő akciókat szervezünk "Takarítás a vízen" fantázianévvel. Itt a felhívások útján hozzánk csatlakozókkal megtisztítjuk az Öreg-duna belső ágrendszerének egy adott szakaszát, vízen -kenu, csónak segítségével - és a parton is.

3. A szolidaritás, karitatív tevékenység: megpróbáljuk segíteni a Mosonmagyaróváron és környékén élő értelmi sérült és szociálisan hátrányos helyzetű embertársainkat.

4. Együttműködés és baráti kapcsolat a határainkon túl élő magyarsággal, annak szervezeteivel.

A protokolláris szinten messze túlmutató a kapcsolatunk a szlovákiai magyarsággal. Rendszeresen találkozunk, barátságok alakultak ki köztünk, rengeteg közös rendezvényen veszünk rész és szervezünk is együtt. Testvérvárosunkban Szencen egyesületi tagjaink is vannak.

5. Együttműködés a Mosonmagyaróvár környéki, illetve a régióban tevékenykedő civil szervezetekkel: Állandó kapcsolattartás, egymás rendezvényeinek látogatása, a tevékenység összehangolása, az ismeretek, tapasztalatok átadása, közös pályázatok készítése konzorciumi formában stb.Erről bővebben a 2008:10 ÉVESEK LETTÜNK oldalon olvashatsz.

6. A Magyar Szent Korona szolgálata

 

 

És a lapozófülön feltett kérdésre visszatérve....

Előzetesként pár szót amolyan figyelemfelkeltőként,( hisz erről lesz még szó bővebben és kimerítő részletességgel) illetve állásfoglalásként:

Elsősorban nem vagyunk finnugorok. Így, egyszerűen és egyértelműen! Bár a különböző származáselméletek között még nem sok konszenzus van, bizonyíthatóan a közvetlenebb felmenőink az avarok-hunok-szkíták, talán sumerok. Egyre több elmélet születik azzal kapcsolatban is, hogy az un. magdaléni-gravettei-solutréi korban ( az őskőkor felső szakasza) alakult ki népünk, melynek magva aztán végig itt is maradt a Kárpát-medencében, illetve a kényszerítő körülmények hatására elhagyván azt, a honfoglaláskor tulajdonképpen visszatért ide. Amúgy meg nemzetünk szolgasorba süllyesztését célzó Habsburg törekvések és ezek itthoni hűséges kiszolgálói által lettünk finnugorrá. Szeretném azt mondani, hogy ez már a múlt, de sajna ez nem így van. Ezek a törekvések a mai napig is tapasztalhatók, sajnálatos módon a MTA tevékeny részvételével.

(Erről bővebben az Őstörténet oldalnál olvashatsz.)

 

                                         Könnyebb megelőzni....!

Napjainkban egyre népszerűbb lesz az íjászat, mely igen örvendetes dolog, de sajnos kezdenek kibontakozni az árnyoldalai is. Az íj felettébb veszélyes fegyver, az erősebbre készítetteknek közel 200 m a hatótávolsága. Ha valakit eltalál, akkor nagyon komoly sérüléseket okozhat. Ennek ellenére tavaly a felelőtlenségnek több olyan példáját is tapasztaltam, mely tényleg isteni csoda folytán nem végződött balesettel. Egy alkalommal egy udvarban lődözött két (nem is túl) fiatal, de úgy, hogy a vesszőfogó gyanánt használt hungarocell az utcai kapunak volt nekitámasztva és egyszer ki is repült a vessző az utcára. Két esetben egy városközponti játszótér volt a lőtér, ráadásul itt un. csigás íjakkal tüzeltek. Kérdésemre megnyugtatólag elmondták, hogy figyelnek, nem történhet baj. Mit mondjak: nagyon megnyugodtam!

A legkellemetlenebb eset a saját lőterünkre érkezve történt. Előttünk mintegy 4 méterre csapódott be egy vessző. Mivel az ott tartózkodó 3 suhanc azonnal kereket oldott, a pengeéles vadászhegyű lövedéket elraktam emlékbe.

A mosoni strand, a „Csikusz"melletti dombra is sokszor lődöznek, ahol szintén elég nagy a forgalom nyaranta, de sorolhatnám még a negatív példákat.

Mivel a hagyományőrzés mellett az íjászat is szívügyünk, de nem szeretnénk, hogy csak a baj megtörténtekor, utólag kezdjen el mindenki sajnálkozni, a Tengri Íjász és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület az alábbiakat kezdeményezte:

Január végén, tehát még a „szezon" előtt felhívtuk az önkormányzat illetékeseinek figyelmét ezekre a veszélyforrásokra, hogy amennyiben az eddigi törvényi szabályozás ezt nem tenné lehetővé akkor, ha szükséges rendelettel tiltsák meg a közterületen való felelőtlen fegyverhasználatot. A rendelet birtokában a rendőrség is jogszerűen járhat el, felszólítással de akár a fegyver elkobzásával és büntetéssel is.

Dr. Csokán Csaba alezredes, kapitányságvezető személyes megkeresésünkkor jónak találva a kezdeményezést, biztosított bennünket a helyi kapitányság együttműködéséről. Hasonló pozitív hozzáállást tapasztaltunk Dr. Orbán Gézánál, Mosonmagyaróvár jegyzőjénél is. Köszönet érte! Emellett a sajtó segítségével is szeretnénk óva inteni mindenkit hasonló cselekedettől: más ember élete, testi épsége nem játék, ne tegyük kockára. Örvendetes, hogy munkánkat a Kisalföld, a Mosonvármegye és a Civil Szemle is támogatja. Az íjászat egy nagyon szép sport, lőtéri körülmények között pedig veszélytelen is, nem beszélve arról, hogy az erdőben kiépített érdekes célok leküzdése sokkal nagyobb élvezetet okoz, mint a város közepén történő lődözés. Egyesületünk ehhez mindenki számára lehetőséget, a kezdőknek oktatást, íjat, vesszőt is biztosít. Az ottani viselkedést pedig az általunk speciálisan az íjászatra megalkotott un. „Lőtéri szabályzat" írja elő. A több mint 10 év alatt, mióta ide kijárunk, balesetnek még csak a lehetősége sem fordult elő! Aki tehát használni akarja  a lőterünket e célból az az alábbi telefonszámon tud egyeztetni: 0630 411 4038

 

Bognár Árpád elnök,

Tengri Íjász és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

 

   Kedves Látogató! Kérdéseidet, észrevételeidet, véleményedet a honlapról, illetve bármilyen információkérést az alábbi e-mailcímre kérjük és várjuk:

tengri@kabelnet.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 43
Heti: 50
Havi: 181
Össz.: 117 175

Látogatottság növelés
Oldal: Rólunk
Őseink előttünk járnak!! Előadások, bemutatók a magyar őstörténetről - © 2008 - 2022 - tengri.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »